Strona/Blog w całości ma charakter reklamowy, a zamieszczone na niej artykuły mają na celu pozycjonowanie stron www. Żaden z wpisów nie pochodzi od użytkowników, a wszystkie zostały opłacone.

Wycena nieruchomości i maszyn – jakie dokumenty będą potrzebne

Najróżniejsze kredyty i pożyczki często brane są pod jakiś zastaw. Przy firmach mogą to być na przykład maszyny czy nieruchomości, ale żeby rzeczywiście mogły one stanowić zabezpieczenie, to potrzebne będzie wykonanie ich wyceny. Wycena ta umożliwi określenie ich wartości, gdyż jest to niezbędne do tego, aby banki przedstawić mogły wszystkie warunki kredytu.

Taka wycena nie może być jednak przygotowana przez kogoś przypadkowego, a musi się nią zająć rzeczoznawca Poznań, posiadający do tego stosowne uprawnienia. Takiego rzeczoznawcę znaleźć na przykład można po podaniu w oknie wyszukiwarki hasła wycena hali magazynowej i przeglądnięciu otrzymanych wyników. Najczęściej wycenę zaczyna się od wykonania oględzin, w czasie jakich zostanie sprawdzony stan techniczny urządzenia czy obiektu.

Niezbędne będzie też dostarczenie dokumentów, jakie się będą różnić zależnie od tego, co jest wyceniane. Przy urządzeniach konieczna będzie między innymi faktura zakupu, specyfikacja techniczna oraz dokumentacja rozruchowa. W niejednym przypadku konieczne też będzie pokazanie książki serwisowej czy deklaracji zgodności. W przypadku nieruchomości podstawowymi dokumentami są odpis z ksiąg wieczystych oraz wypis z rejestru gruntów. Rzeczoznawcy przeważnie oczekiwać też będą wyrysów z map oraz technicznej dokumentacji sprawdzanego obiektu. Przy nietypowych nieruchomościach niejednokrotnie będą też potrzebne jakieś inne dokumenty.

+Tekst Sponsorowany+

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Podobne publikacje